Ubuntu 19.04 apt-get update 404 error

发布于 作者 量尺寸留下评论

Ubuntu apt-get update 有时会出现404错误提示,这时需要对Ubuntu的更新源进行处理,更新源后即可正常。

sudo sed -i -e 's/archive.ubuntu.com\|security.ubuntu.com/old-releases.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注